Chiropractor of Osteopaat: Alles Wat U Moet Weten

 Verschillen Osteopathie en Chiropractie

Osteopathie en Chiropractie: Wat Zijn de Verschillen? 

 

Deze vraag wordt vaak gesteld door mensen die op zoek zijn naar een therapeut die hen, bijvoorbeeld, van rug- of nekklachten af kan helpen. Zowel een chiropractor als een osteopaat kunnen deze klachten behandelen, maar zullen dat vanuit verschillende theoretische modellen en principes doen. Om deze verschillen uit te leggen zullen we eerst naar de overeenkomsten tussen beide therapieën kijken. 

 

Wat Zijn Osteopathie en Chiropractie en Hoe Lijken Ze op Elkaar? 

 

Osteopathie en chiropractie zijn manuele geneeswijzen die zich, over het algemeen, focussen op pijnklachten en problemen van het bewegingsapparaat. Denk hierbij aan klachten 

aan spieren, gewrichten en het bindweefsel. Zowel de chiropractor als de osteopaat zullen als eerste aan de hand van onderzoek een diagnose stellen. Op grond van dit onderzoek zullen zij een behandeling toepassen, en indien nodig de patiënt doorverwijzen naar de huisarts. Beiden gaan uit van een brede, holistische aanpak waarbij zij de oorzaak van de klacht(en) trachten te vinden en behandelen. Dit betekent, dat bij bijvoorbeeld nekklachten, voor de reductie van de klachten niet alleen de nek zal worden behandeld en gemasseerd, maar dat de therapeut ook zal proberen te achterhalen wat de oorzaak van de klachten is, en deze klachten ook zal proberen aan te pakken. Het verschil van beide geneeswijzen zit hem in de wijze waarop de oorzaak wordt gezocht, de focus van de behandeling en de behandelingswijze. 

 

Wat is Chiropractie? 

De chiropractor specialiseert zich in de beweeglijkheid van de wervelkolom, de aangrenzende gewrichtsstructuren en de daarmee samenhangende klachten van het bewegingsapparaat. Daarbij zal hij ook kijken naar het zenuwstelsel (hersenen, ruggenmerg en perifere zenuwen), en met name naar de ruggengraat en de aangrenzende spieren en gewrichten, als mogelijke oorzaak(en) van de problemen. In de chiropractie staat de wervelkolom centraal. Verstoringen van de beweeglijkheid van de wervelkolom worden gezien als de oorzaak van vele klachten. De chiropractor besteedt daarom een groot deel van zijn opleiding aan het diagnosticeren en behandelen van wervelkolom gerelateerde problemen. 

 

Om de beweeglijkheid en de correcte stand van de wervelkolom te herstellen zal de chiropractor in veel gevallen handmatige manipulatie gebruiken, wat in de volksmond als ‘kraken’ bekend staat. Dit is de bekendste therapie, maar is echter slechts één van de velebehandelmethoden. De meest geschikte methode zal aan de hand van het intakegesprek en de orthopedische, neurologische en chiropractische onderzoeken worden bepaald. De chiropractor kan röntgenfoto's laten maken en zal deze analyseren, en indien hij het nodig acht zal hij de patiënt doorverwijzen naar de huisarts. 

 

Vaak wordt het werk van de chiropractor verward met dat van een manueel therapeut. Hoewel beiden gebruik maken van handmatige manipulatie, heeft een manueel therapeut de opleiding HBO fysiotherapie gevolgd en de chiropractor een zesjarige universitaire opleiding. Een ander groot verschil tussen een manueel therapeut en de chiropractor is dat de eerste zich vooral op de spieren en gewrichten rond het aangedane gebied focust, en de tweede het hele lichaam in beschouwing neemt. 

 

Wat is Osteopathie? 

Osteopathie is een alternatieve geneeskundige behandelmethode waarbij als mogelijke oorzaak van (pijn)klachten naar de bredere levenswijze van de patiënt wordt gekeken, en het lichaam als een geheel in beschouwing wordt genomen. De ruggenwervel heeft ook hier een centrale plaats, maar de osteopaat zal ook de organen, de schedel, spieren en bloedvaten bij de behandeling betrekken. De oorzaak van rugklachten kunnen volgens de osteopathie in een heel ander gedeelte van het lichaam liggen, zoals bijvoorbeeld in de darmen. Daarom richt de osteopaat zijn aandacht op zowel het bewegingsapparaat, het orgaansysteem (alle inwendige organen) en het craniosacrale systeem (de schedelbotten, het ruggenmergvlies, de hersenvochtcirculatie en de wervelkolom). 

 

De osteopaat stelt een diagnose aan de hand van een uitgebreid gesprek over de klachten, en een onderzoek van de beweeglijkheid van de rug en het algemene bewegingsapparaat. Hiernaast zal de osteopaat met de handen voelen waar zich in het lichaam spanningen bevinden. De handen worden ook gebruikt als behandelwijze. Door middel van corrigerende handgrepen worden verschillende delen van het lichaam behandeld, dus niet alleen de plek waar de klacht ligt. 

 

 

Wat Zijn de Verschillen Tussen Chiropractie en Osteopathie? 

Zoals we hebben gezien hebben beide geneeswijzen overeenkomsten en worden vaak soortgelijke klachten behandelt. Het grootste verschil tussen beiden is dat de chiropractor zich vooral richt op pijnklachten aan het bewegingsapparaat welke hun oorzaak hebben in de verminderde beweeglijkheid van de wervelkolom. Verstoringen in de wervelkolom, en de gevolgen ervan voor het zenuwstelsel, spieren en gewrichten, staan centraal in chiropractische behandelingen, en zijn dan ook de specialiteit van de chiropractor. De chiropractor onderscheidt zich van een osteopaat, omdat hij zijn specialistische kennis integreert met de analyse van röntgenfoto's, MRI’s en andere algemene diagnostische vaardigheden. 

 

De osteopaat richt zich, als het gaat om de diagnose en behandeling, daarentegen meer op het lichaam en de levenswijze van de patiënt in het algemeen. Hij zal bijvoorbeeld ook kijken naar de invloed van ademhaling en het voedingspatroon van de patiënt, maar ook op mogelijke verstoringen in het weefselmateriaal, de spieren en organen. Bij het stellen van de diagnose maakt hij gebruik van de informatie over de levenswijze van de patiënt, en niet vanbijvoorbeeld MRI- of röntgenfoto's. En bij de behandeling maakt de osteopaat vooral gebruik van handgrepen. 

 

Wat doet een osteopaat bij rugklachten anders dan een chiropractor? 

Een chiropractor zal door middel van algemene diagnostische vaardigheden, en aan de hand van het intakegesprek en bepaalde lichamelijke onderzoeken, de oorzaak van de rugklachten proberen te achterhalen. Hierna zal er voor een behandelmethode worden gekozen en de chiropractor zal zich, indien nodig, richten op het verbeteren van de beweeglijkheid van de wervelkolom en aangrenzende gewrichtsstructuren. 

 

De osteopaat zal via een gesprek de levenswijze van de patiënt onder de loep nemen en zal vervolgens via handgrepen proberen te achterhalen waar de oorzaak van de klachten liggen. Het bewegingsapparaat, het orgaansysteem en het craniosacrale systeem staan hierbij centraal en de osteopaat zal de balans daarvan proberen te herstellen. Dit kan bijvoorbeeld door de structuren met een verminderde mobiliteit of weefselkwaliteit, via mobilisatie, stretchoefeningen en handgrepen, beter te laten doorbloeden, te herstellen en beter laten functioneren.

British Chiropractic Association Study Reveals Surprising Pain Trend

It’s widely accepted that men are the more stubborn of the genders. Movies, TV, books, and even jokes shared around the office all portray men as the sex more likely to button their lips when in pain - whether physical or emotional. A new study released by the British Chiropractic Association punches a major hole in this ‘common knowledge.’

The BCA study included over 2,066 adults 16 and older. The results indicate that women experience significant back and neck pain as much as 6-years earlier in life than man. Furthermore, women are more likely to accept that the pain is part and parcel to daily life rather than seeking treatment to resolve it.  

According to the BCA study, woman use over the counter medicines more readily than exploring long-term treatments such as seeking help from a physician or a chiropractor.

Some of the reasons that women experience pain more intensely and earlier than men comes down to some very simple differences in lifestyle. The BCA cites that 32% of women claimed that they experience significant spikes in pain while carrying their purse or handbag. To minimize this effect, doctors recommend switching to a backpack or cross-body style of bag to reduce the strain on one side of your back and neck. If you don’t want to make the style sacrifice, try reducing the amount of goodies you carry with you in your bag.

Doctors also recommend that women be mindful of movement. Half of the participants in the BCA study cited that they feel more pain when in a still position for extended periods of time. To reduce pain associated with sedentary activities, chiropractic professionals recommend getting up and moving every 30-60 minutes.

For even better prevention, include a stretching routine to your daily schedule. Stretching is an easy and effective way to strengthen your joints and build healthy muscle. You also will help increase your flexibility and range of motion, which will help make daily tasks easier. You will also have better nerve conduction, posture, and blood circulation. All of these factors contribute to a healthier spinal system and decreased pain throughout the body.

So, if you are experiencing back and neck pain remember that you don’t have to live with the pain. Simple lifestyle fixes and a visit with a licensed chiropractor can erase your pain and have you feeling great. For more information about chiropractic can ease your pain symptoms, learn more here and contact us at one of our three locations in Amsterdam and Alphen aan de Rijn. 

Chiropractic Care May Alter DNA’s Aging Resulting in Longer Life

Chiropractic care has long been shown to help increase the quality of life of patients by reducing pain, improving posture, and helping organs function efficiently. New research has shown that consistent chiropractic care does more than align the spine to treat and prevent maladies, but it may, in fact, prevent the aging process of DNA – resulting in a longer life. .

 The research focuses on the impact of regular chiropractic care at the genetic level. Specifically, how your chiropractor is making your DNA stronger by increasing the length of the telomeres of your DNA.

What is a Telomere?

You may already know that your DNA is the sequence of proteins that are the blueprint for your entire body. The strands of DNA form chromosomes that are responsible for the production and health of your cells. At the end of each chromosome is a tiny shield that has a single purpose of protecting the chromosome strands.

By protecting the chromosome, the telomere prevents damage, fraying, and adhesion between chromosomes. The protection makes sure that your body’s genetic information isn’t damaged or lost. However,” each time a cell divides, the telomeres get shorter…This shortening process is associated with aging, cancer, and a higher risk of death.”

The telomeres take the brunt of the impact when a cell divide, an essential process in maintaining a healthy body, preventing the loss of genetic information. Without the telomere, your chromosomes would depreciate sooner, and your body would age and deteriorate at a much faster pace.

The Role of Chiropractic in Telomere Length

Chiropractic care treats and repairs abnormal position and movement of the spine and spinal vertebra that can develop and lead to nerve interference called vertebral subluxations. The subluxations reduce nervous system function and blood flow through the spine and inhibit the correct performance of the all bodily functions, including how chromosomes divide.

As the nerve conduction is poor it increases the impact that the telomere has to sustain with every cell division. By improving the cell conduction, it allows the body to function properly. When working properly, the chromosomes can divide efficiently and maintain the length of the telomere shield.

Recent Study Results

While the theory is exciting, it needs more study. A recent study performed with a female chiropractic patient gave hope that chiropractic will help slow the aging process and help your body fight diseases at the genetic level.

In the study, the patient received treatment over the course of 5-months for neck and back pain. While the treatment focused on improving her spinal alignment and reducing pain, the blood tests showed a much more promising result. The test demonstrated “significant improvement in patient telomere length”. The scientists that conducted the research concluded that spinal correction through consistent chiropractic care patients could have lengthened telomeres.

More to Come

After the promising results of this first test, Dr. Curtis Fedorchuk will continue to conduct clinical research on the correlation between chiropractic care and telomere length. The results could indicate a treatment that will mean longer and happier lives for chiropractic patients.  If you are experiencing acute pain or interested in living a healthier (and potentially longer) life, get in touch with us for more information!

Optimize your Diet with Pain Fighting Foods

Suffering from chronic pain is no joke. If you live in constant pain, you know that it drains the vitality from life. Even the simplest tasks seem impossible. But did you know that you can use your diet to fight back?

By adding certain foods to your diet, you can break free from the endless regiment of pills and bolster your exercise regime. Below are 5 pain fighting foods that are easy to add to your diet. Each of these foods helps fight pain by reducing toxins and inflammation that is the cause of a lot of your body’s pain.

Cherries

Tart cherries are the order of the day for your new diet. This common fruit has loads of an antioxidant called anthocyanin. This antioxidant is a naturally occurring compound that has similar effects in the body as aspirin and other common painkillers.

The power of the tart cherries works by blocking inflammation and inhibiting pain enzymes. One sourcestates that you need to eat 45 cherries a day to get the benefit, but according to WebMD, two 12-ounce glasses of natural tart cherry juice per day will help you experience less pain.

Ginger

Ginger is one of those foods that you hear recommended by everyone from doctors to the sweet old lady who lives next door. For hundreds of years, ginger has been a go-to in both Western and Eastern medicine to help treat stomach maladies like nausea and vomiting.

The anti-inflammatory properties of ginger make it a great addition to your diet that has been shown to have similar results as OTC drugs like ibuprofen. Adding ¼ teaspoon to a smoothie or juice a day can help prevent inflammation commonly associated with chronic pain. 

Salmon

If you want to mix things up and add more than just fruits and veggies to your new anti-pain diet,  try a bit of salmon. Salmon and other similar fish are one of the best sources of naturally occurring omega-3’s. Omega 3’s receive frequent praise for their ability to improve blood flow and reduce inflammation in nerves and blood vessels.

You don’t need to have a salmon based diet, a few 3-ounce servings every week will help you get enough of those natural omega-3 fatty acids to help lower your pain.

Turmeric

Turmeric is a spice that is easy to find and is used in a variety of ways. A single teaspoon mixed into a smoothie, salad dressing, or even in soup will add a kick of flavor while helping your body naturally fight inflammation. According to cooks and medical specialists alike, turmeric mixes well with ginger when making curry for a double dose of pain fighting power.

Turmeric has a compound called curcumin that repeatedly shows its effectiveness in reducing pain and inflammation in laboratory tests. Patients with arthritis have reported that use turmeric experience less pain and more mobility.

Chili Peppers

Many folks’ favorite pain-killing (and pain inducing for those without a spice tolerance)  food are chili peppers. The spicy peppers that help clear your sinuses and add a kick to your favorite meals contain the compound capsaicin. Capsaicin is a common ingredient in pain-relieving cremes and studies show that eating peppers will allow your body to fight off building inflammation.

The hotter the pepper, the higher the levels of capsaicin. Don’t set your mouth on fire with peppers that are hotter than you can handle, though. An alternative is adding chili powder to your favorite foods, salsa, or dressings.

For more information about how diet and chiropractic can ease your pain symptoms, learn more here and contact us at one of our three locations in Amsterdam and Alphen aan de Rijn. 

Een simpel dieet met voedingsmiddelen die pijn bestrijden

 

Het leven met chronische pijn is geen lolletje. Je heb constant pijn. Je weet dat het energie slurpt en dat je gewoon minder vitaal bent. Zelfs de meest simpele dagelijkse taken lijken soms onmogelijk, maar wist je dat er een dieet bestaat waarmee je je pijn kunt bestrijden?

Door de simpele toevoeging van bepaalde voedingsmiddelen aan je dieet, zul je minder afhankelijk worden van het eindeloze gebruik van pillen. Hieronder vindt je 5 voedingsmiddelen die je  eenvoudigweg aan je dieet kunt toevoegen. Elk voedingsmiddel helpt bij de vermindering van de pijn. Ze zorgen voor vermindering van toxische stoffen en ontstekingen in je lichaam. Ontstekingen zijn vaak de oorzaak van de pijn in je lichaam.

 

(Zure) Kersen


Zure kersen zijn in feite een heel normale soort fruit, maar ze bevatten echter een grote hoeveelheid anti-oxidanten,  zogenaamde anthocyanen. Deze anti-oxidanten bevinden zich van nature in zure kersen, en ze hebben een soortgelijk effect op het lichaam als aspirine en andere pijnstillers.

 

De kracht van zure kersen zit hem in het feit dat ze ontstekingen remmen. Daarnaast bevatten ze ook nog pijn-enzymen. Uit één onderzoek komt naar voren dat je minimaal 45 zure kersen per dag zou moeten eten om de voordelen ervan te ondervinden, maar volgens WebMD, zijn 2 grote glazen (12 OZ) natuurlijk zure kersensap per dag voldoende zijn om de pijn te verminderen.

 

Gember


Gember is één van die voedingsmiddelen die door iedereen wordt geadviseerd om te gebruiken. Van dokter tot de oude buurvrouw, al eeuwenlang, in zowel het Oosten als het Westen is gember hét middel dat helpt bij buik- en maagproblemen, zoals overgeven en misselijkheid.

De ontstekingsremmende eigenschappen van gember maken het een geweldige aanvulling op jouw dieet, aangezien gember gelijksoortige resultaten heeft als OTC medicijnen, zoals Ibuprofen. De toevoeging van een ¼ theelepel  gember aan je smoothie of sap per dag, zal het voorkomen van ontstekingen stimuleren. Ontstekingen worden over het algemeen gerelateerd met chronische pijn

 

Zalm


Als je van afwisseling houdt, zou je meer dan alleen groente en fruit aan jouw nieuw anti-pijn dieet kunnen toevoegen. Je zou zalm kunnen proberen. Zalm en andere soortgelijke (vette) vis zijn één van de beste bronnen van, de van nature aanwezige, Omega-3 vetten. Omega-3 (essentiële)  vetten worden vaak geprezen vanwege de eigenschap dat zij de bloeddoorstroming bevorderen, en ontstekingen in de zenuwen en aders worden er door verminderd.

Je hoeft niet constant zalm te eten, een paar keer per week 120 gram zalm eten is voldoende om de noodzakelijke hoeveelheid natuurlijke Omega-3 vetzuren binnen te krijgen en pijn te verminderen.

 

Kurkuma (geelwortel)

Kurkuma is een gemakkelijk kruid dat op vele manieren gebruikt kan worden zoals het toevoegen van een theelepel kurkuma aan je smoothie, de dressing of bijvoorbeeld je soep. Het zorgt voor extra smaak en het helpt je lichaam op natuurlijke wijze ontstekingen te bestrijden. Volgens een bron, die ik in mijn research vond, is kurkuma met gember een geweldige mix voor de bereiding van curry's.

Kurkuma bevat de stof curcumine. Uit laboratoriumonderzoeken blijkt, telkens weer, dat curcumine een effectieve invloed heeft op het verminderen van pijn en ontstekingen. Patiënten met artritis geven aan dat zij door het gebruik van kurkuma minder pijn en meer mobiliteit ervaren.

Chilipeper

Chilipepers zijn mijn favoriete voedingsmiddel voor pijnbestrijding. Pittige pepers helpen bij het vrijhouden van je sinussen en ze geven een kick aan je maaltijden. Chilipepers bevatten capsaïcine Capsaïcine is een veel gebruikt ingrediënt in pijnbestrijdingscrèmes, en studies tonen aan dat het eten van chilipepers je lichaam helpt bij het voorkomen van het ontstaan van ontstekingen.

Hoe heter de chilipeper, hoe hoger het capsaïcine niveau. Zet jezelf echter niet in vuur en vlam met chili die heter is dan dat je lief is. Een mooi alternatief is de toevoeging van chilipoeder aan je favoriete maaltijden, of aan je salsa of dressings.

Betere Prestaties- Behandeling van Rugpijn voor Atleten

Behandeling van Rugpijn voor Atleten

Pijn is geen lolletje voor een atleet.  Het zorgt niet alleen voor verminderde prestaties, het kan er zelfs voor zorgen dat je überhaupt niet meer buitenkomt en geen plezier meer beleeft aan de sport waar je zo van houdt. We zijn al lange tijd voorstander van de holistische aanpak inzake gezondheid, en hebben al eerder geschreven over de voordelen van chiropractische zorg. Het is niet alleen de meest kostenbesparende en doeltreffende methode van herstel van blessures, het verbetert ook je algemeen atletisch vermogen. We willen de ins en outs van een bepaalde studie onder je aandacht brengen, en dan in het bijzonder de behandelingsmogelijkheden van lage rugpijn (spit) van atleten.

In deze specifieke studie was men op zoek naar de meest effectieve behandelingsmogelijkheid voor atleten die last hebben van rugpijn. De onderzoekers hebben de resultaten van de onderstaande algemene behandelingen onderzocht (klik voor een lange lijst):

 • De toepassing van warmte/koude
 • Ultrasound- en laserbehandelingen
 • Elektrische zenuwstimulatie
 • Rug/lumbale ondersteuning
 • Acupunctuur
 • Massage
 • Oefentherapie
 • Fysieke therapie
 • Steroïde en non-steroïde ontstekingsremmende medicijnen
 • Spierverslappers
 • Opioïden
 • Antidepressiva
 • Injectietherapie
 • Chiropraxie

De resultaten waren niet verrassend (voor ons zeker niet!). Chiropractische correcties van de ruggengraat toonden het meest significante voordeel en hadden het minste risico op bijwerkingen. Andere goede behandelmethoden op het gebied van doelmatigheid waren de toepassing van externe warmte, skelet spierverslappers, en non-steroïde ontstekingsremmende medicijnen.

We zeggen het al lange tijd, de risico's bij niet-invasieve chiropractische zorg zijn laag, en de voordelen zijn hoog. Ben je een atleet die last heeft van rugpijn en een blessure wilt voorkomen, of wil je gewoon je prestaties verhogen? Neem dan contact op met een chiropractor in de buurt en voel je optimale zelf!

Compete Better- Back Pain Treatment for Athletes

Athletes and Back Pain Chiropractic

Back Pain Treatment for Athletes

Pain is no joke for an athlete. Not only can it hinder your performance, it can altogether prevent you from getting out there and enjoying the sports you love. We’ve long been a proponent of a holistic approach to health and have written before about the benefits of chiropractic care as not only the most cost and time-effective method of healing injuries, but an important approach to preventing injury and improving your athleticism overall. We’d like to highlight the ins and outs of one study in particular concerning treatment options for lower back pain (lumbago) for athletes in particular.

This particular study sought to determine the most effective treatment option for athletes suffering from back pain. The researchers assessed the results of the following common treatments (strap in for a long list):

 • Application of Heat/Cold
 • Ultrasound and Laser Treatments
 • Electrical Nerve Stimulation
 • Back Braces/Lumbar Support
 • Acupuncture
 • Massage
 • Exercise Therapy
 • Physical Therapy
 • Steroid and non-steroid anti-inflammatory Medications
 • Muscle Relaxants
 • Opioids
 • Anti-depressants
 • Injection therapy
 • Chiropractic

The results were unsurprising (to us at least!). Chiropractic spinal adjustments showed the most significant benefit and had the lowest risk of side effects. Runners up in the efficacy department was the application of external heat, skeletal muscle relaxants, and non-steroid anti-inflammatory medication.

We’ve long said it. The risks are low, and the benefits are high for non-invasive chiropractic care. If you’re an athlete that’s suffering from back pain, wants to prevent injury, or simply wants to maximize your performance, get in touch with a local chiropractor and feel be the best you!

Chiropractie en zorgkosten

Hoe Chiropractie verminderd zorgkosten

Er is een onderzoek gedaan in 2004 door de “Archives of Internal Medicine” in de Verenigde Staten waaruit blijkt dat mensen die chiropractie in hun gezondheidsplannen hebben minder geld aan gezondheidszorg besteden.

In het onderzoek werden de gegevens van 700.000 mensen met chiropractie en 1.000.000 mensen zonder chiropractie in hun gezondheidsplannen bijgehouden. Uit de resultaten blijkt dat de kosten van degenen met chiropractie een degelijk bedrag lager was dan degenen zonder. Het verschil was ruim $200 per jaar.

 

Chiropractie en zorgkosten

Hoe komt het dat degenen met extra aanvullingen in hun zorgpakket toch goedkoper uit kunnen komen dan diegenen die dat niet hebben? Dit komt omdat er veel mensen zijn met problemen die makkelijk verholpen kunnen worden door chiropractie. Dit zijn dan bijvoorbeeld mensen met lichte rugklachten, of last hebben van hun nek. Deze problemen kunnen goedkoper en efficiënter worden opgelost door een chiropractor. Door de zorg van een chiropractor worden er veel kosten bespaard op bijvoorbeeld de volgende dingen; Het aantal MRI-scans die vereist zijn werden verminderd, het aantal röntgenfoto’s die genomen moesten worden was ook veel lager en nog veel meer. Dit zijn allemaal extra kosten die werden verholpen door chiropractie.

Het onderzoek vergeleek de kosten van degenen met en zonder de chiropractie en daaruit bleek dat:

 • Chiropractie verminderde de kosten van het genezen van rugpijn met 28%
 • Chiropractie verminderde het aantal patiënten met rugklachten die opgenomen moesten worden met 41%
 • Chiropractie verminderde het aantal rugoperaties die gedaan moesten worden met 32%
 • Chiropractie verminderde de kosten voor scans zoals röntgenfoto’s of MRI’s met 37%

Jaarlijks wordt er in de VS meer dan $300 miljard uitgegeven aan het genezen van rug- en nekklachten. Vaak worden mensen met kleine klachten al doorgestuurd naar een huisarts of chirurg voor medicatie of een operatie. Dit kost buitengewoon veel geld terwijl het probleem vaak niet zo ernstig is. Het kan vaak worden opgelost door een aantal bezoeken aan de chiropractor.

Volgens een ander studie gedaan door het “Mercatus center” in het George Mason University zijn er wetten die het werk van chiropractoren moeilijker maken. De chiropractoren mogen bijvoorbeeld een aantal handelingen niet uitvoeren zonder eerst toestemming te krijgen van de huisarts of dokter. Hierdoor verliezen mensen vertrouwen in de chiropractor en zullen ze minder snel in behandeling gaan bij hun. Nadat er een wetswijziging was geweest om het aantal handelingen van de chiropractoren uit te breiden zonder dat ze de toestemming moesten krijgen van een arts kregen de patiënten veel meer vertrouwen in een chiropractor.

Hier is een video waarin wordt uitgelegd waarom een chiropractor een goedkoop en efficiënt alternatief is voor een bezoek aan de huisarts of dokter. Een bezoek aan een chiropractor is volkomen veilig en het kan de juiste en snelste oplossing zijn voor uw klachten.