Fraud Blocker
Koppel man vrouw terug naar elkaar met titel: Osteo of Chiro alles wat je moet weten

Chiropractor of Osteopaat: Alles Wat U Moet Weten

Verschil tussen osteopaat en chiropractor

Het onderscheid tussen osteopaten en chiropractors wordt door het grote publiek vaak verkeerd begrepen. In beide disciplines wordt de menselijke anatomie met de hand gemanipuleerd, maar er zijn belangrijke verschillen in hun respectieve behandelingsmethoden. Dit artikel wil een overzicht geven van deze verschillen, zodat de lezer weloverwogen beslissingen kan nemen wanneer hij manuele therapie zoekt bij een zorgverlener.

Osteopathie is een systeem van diagnose en manuele behandeling dat aan het eind van de 19e eeuw werd ontwikkeld. Het benadrukt de behandeling van het lichaam als geheel, met bijzondere aandacht voor structureel evenwicht en de uitlijning van het bewegingsapparaat. Osteopathische behandelingen zijn gericht op het herstellen van de normale functie door middel van zachte manipulaties zoals strekken, massage, mobilisatie van gewrichten en technieken om weke delen los te maken.

Chiropractie is een andere vorm van manuele geneeskunde die al meer dan 100 jaar wordt beoefend. Chiropractici maken gebruik van spinale manipulatie (ook bekend als aanpassingen) die gericht is op specifieke gewrichten of wervels waarvan wordt aangenomen dat ze pijn of disfunctie elders in het lichaam veroorzaken. Hoewel zowel osteopaten als chiropractors manipulatietechnieken gebruiken, richt de chiropractie zich meer specifiek op het manipuleren van individuele gewrichten of gebieden waar de druk op de zenuwen kan zijn belemmerd door een verkeerde uitlijning of letsel.

Overzicht van osteopathie en chiropractie

Het is geen toeval dat de termen osteopaat en chiropractor vaak door elkaar worden gebruikt. Beide beroepen richten zich op het diagnosticeren, behandelen en voorkomen van neuromusculoskeletale aandoeningen door middel van manuele therapie. Er is echter een duidelijk verschil tussen chiropractors en osteopaten in hun respectieve benaderingen van de zorg. Het verschil tussen een osteopaat en een chiropractor ligt in hun benadering van de behandeling en in hun gezondheidsfilosofie. Osteopathie richt zich op het identificeren van onevenwichtigheden binnen de lichaamsstructuur, terwijl chiropractie zich richt op het verbeteren van de functie door het manipuleren van gewrichten. Deze twee disciplines hebben een verschillende oorsprong, maar delen veel overeenkomsten als het gaat om de behandeling van aandoeningen van het bewegingsapparaat. Terwijl beide technieken zoals manipulatie en massage gebruiken voor diagnose, behandeling en preventie van letsel, verschillen ze aanzienlijk wat betreft de principes achter deze behandelingen. Terwijl osteopathische beoefenaars de nadruk leggen op algemeen welzijn met preventief gezondheidsadvies, richt chiropractie zich meer op directe manipulatie of aanpassing van de wervelkolom om pijnverlichtende symptomen te behandelen die rechtstreeks verband houden met de wervelkolom of het zenuwstelsel. Ondanks dit onderscheid streven beide beroepen naar een betere levenskwaliteit door natuurlijke genezingsprocessen zonder medicatie of chirurgie. Nu deze verschillen duidelijk zijn, kunnen we verder ingaan op de voor elk beroep vereiste opleiding en training.

Onderwijs- en opleidingsvereisten

Het belangrijkste verschil tussen osteopathie en chiropractie ligt in de opleiding, training en het toepassingsgebied van elk beroep. Om doctor in de chiropractie te worden, moet iemand minstens vier jaar gespecialiseerde post-secundaire opleiding volgen, gericht op anatomie, fysiologie, pathologie, neurologie, orthopedie en andere verwante wetenschappen. Naast het volgen van cursussen en klinische stages moeten zij ook strenge nationale examens afleggen om hun licentie te verkrijgen. Osteopaten moeten een extra tweejarig verblijfsprogramma doorlopen nadat zij hun doctoraat in de osteopathische geneeskunde hebben behaald aan een van de twintig erkende scholen in de Verenigde Staten.

Chiropractoren richten zich voornamelijk op manipulatietechnieken van de wervelkolom, terwijl osteopaten een meer holistische aanpak hanteren die veranderingen in levensstijl omvat, zoals dieet en lichaamsbeweging, samen met manuele therapieën zoals spiere-energietechniek of myofasciale vrijlating. Bovendien kunnen chiropractoren geen medicijnen voorschrijven, terwijl osteopaten wel recepten kunnen uitschrijven. Uiteindelijk streven beide professionals naar vergelijkbare resultaten, maar er is een duidelijk verschil tussen wat chiropractors en osteopaten kunnen doen binnen het bereik van hun praktijk, waarmee rekening moet worden gehouden bij het zoeken naar behandelingsmogelijkheden.

Primair verschil tussen de twee praktijken

In een notendop ligt het primaire verschil tussen chiropractors en osteopaten in hun benadering van de behandeling. Hoewel het allebei professionals in de gezondheidszorg zijn die manuele therapie bieden, hebben ze verschillende methoden om patiënten te behandelen. Als twee zijden van een munt heeft elke praktijk zijn eigen voordelen:

 • Chiropractische behandelingen richten zich op het manipuleren van gewrichten voor een betere uitlijning en bewegingsvrijheid.
 • Osteopathie is meer holistisch van aard en richt zich op lichaamsfuncties zoals circulatie en spijsvertering.
 • Een chiropractor kan oefeningen en stretches op maat maken om specifieke gebieden van pijn of letsel aan te pakken.
 • Een osteopaat gebruikt manipulatie om de algehele functie te verbeteren.
 • Beide praktijken bieden verlichting bij verschillende medische aandoeningen, waaronder problemen met het bewegingsapparaat en hoofdpijn.

De keuze tussen een osteopaat of chiropractor komt neer op persoonlijke voorkeur, aangezien beide praktijken effectief zijn in het verlichten van veel fysieke kwalen. Het is belangrijk voor mensen die zorg zoeken om de verschillen tussen deze twee beroepen te onderzoeken, zodat ze de beste beslissing kunnen nemen op basis van hun behoeften.

Holistische benadering van de behandeling

Zowel osteopathische geneeskunde als chiropractische zorg zijn holistische benaderingen van behandeling die zich richten op het hele lichaam. Osteopathie is een vorm van manuele therapie gebaseerd op de overtuiging dat een verkeerde balans van het bewegingsapparaat gezondheidsproblemen in het hele lichaam kan veroorzaken, terwijl chiropractie zich voornamelijk richt op manipulatie van de wervelkolom om pijn in verschillende delen van het lichaam te behandelen. De volgende tabel vergelijkt hoe elke benadering zijn holistische benadering voor genezing gebruikt:

Osteopaat Chiropractor Gebruikt zachte hands-on technieken voor het manipuleren van spieren en botten met als doel deze weer in de juiste positie te brengen. Richt zich voornamelijk op het aanpassen van verkeerd uitgelijnde wervels om de pijn te verminderen of de fysieke functie te herstellen. Kijkt naar onderliggende oorzaken van symptomen en behandelt individuele gebieden met pijn of disfunctie. Maakt gebruik van oefeningen, rekoefeningen, voedingsadvies, leefstijladviezen, massagetherapie en zo nodig andere behandelingen.

De holistische benadering van zowel een osteopaat als een chiropractor stelt hen in staat veranderingen aan te brengen die een langdurig effect hebben op het hele lichaam in plaats van zich alleen te richten op symptoombestrijding. Deze uitgebreide aanpak helpt mensen die lijden aan chronische aandoeningen een betere mobiliteit en een beter algeheel functioneren te verkrijgen zonder uitsluitend te vertrouwen op medicijnen of operaties.

Invloed op het hele lichaam

Zowel osteopaten als chiropractors bieden holistische behandelingen voor problemen met het bewegingsapparaat. Een traditionele chiropractische aanpassing is een specifieke vorm van manipulatie die veel mensen gebruiken om de wervelkolom opnieuw uit te lijnen, wat de pijn in andere delen van het lichaam kan helpen verminderen. Een osteopathische benadering verschilt hiervan door de focus op zacht weefsel en gewrichts- en spinale manipulatie.

Bij het opstellen van een individueel behandelplan houden beide behandelaars rekening met de algehele gezondheid en levensstijl van de patiënt. Dit betekent dat zij verschillende soorten therapieën kunnen aanbevelen, afhankelijk van het gepresenteerde geval. Hier zijn enkele belangrijke verschillen tussen een osteopaat en een chiropractor: Osteopathie richt zich meer op massage van zachte weefsels, terwijl Chiropractie zich uitsluitend richt op aanpassingen van gewrichten.Chiropractors gebruiken meestal röntgenfoto’s of MRI’s om een diagnose te stellen, terwijl Osteopaten meer vertrouwen op lichamelijk onderzoek.*Osteopaten maken gebruik van manuele therapietechnieken zoals stretchen, spierenergietechniek (MET), counterstrain, craniosacraaltherapie enz., terwijl Chiropractors voornamelijk aanpassingen met hun handen of instrumenten gebruiken.

Het doel van beide beroepen is het evenwicht in het bewegingsapparaat van het lichaam te herstellen, zodat het weer optimaal kan functioneren. Dus, of je nu naar een osteopaat of een chiropractor gaat, patiënten kunnen vergelijkbare resultaten verwachten – verlichting van spierspanning, verbeterde houding en bewegingsvrijheid, minder pijn en meer mobiliteit. Manipulatie van weke delen en het bewegingsapparaat is de kern van wat deze twee medische praktijken het beste doen; patiënten helpen om verlichting te vinden van chronische pijn en de algehele kwaliteit van leven te verbeteren.

Manipulatie van weke delen en het bewegingsapparaat

Studies tonen aan dat ongeveer 1/3 van de Amerikanen wel eens een vorm van manipulatie van het bewegingsapparaat of zachte weefsels heeft gebruikt. Osteopaten en chiropractors zijn twee van de meest voorkomende gezondheidswerkers die deze vormen van therapie aanbieden om pijn te verminderen, de uitlijning te verbeteren en genezing te bevorderen. Bij zowel osteopathie als chiropractie worden spieren, botten, gewrichten, banden, pezen en bindweefsel gemanipuleerd, maar er zijn subtiele verschillen tussen beide praktijken.

Craniale osteopathie is een soort zachte manuele behandeling die door osteopathische artsen wordt gebruikt en die gericht is op het aanpakken van beperkingen in de schedel en de omringende structuren. Manipulatie van de wervelkolom wordt doorgaans door beide beroepsgroepen toegepast, maar kan enigszins variëren afhankelijk van de stijl van elke behandelaar en zijn unieke benadering van de patiëntenzorg. Chiropractie omvat vaak krachtiger manipulaties van de wervelkolom, terwijl osteopathische manipulatieve geneeskunde (OMM) meestal zachtere technieken gebruikt zoals counterstrain, spierenergietechniek en myofasciale vrijlating, waarbij de nadruk ligt op het werken met het hele lichaam in plaats van het isoleren van een specifiek gebied voor behandeling. Naast dit verschil in benadering maken veel chiropractors ook gebruik van aanvullende modaliteiten zoals elektrische stimulatie of ultrageluid, terwijl de meeste OMM-beoefenaars geen extra apparatuur in hun behandelingen inbouwen.

Beide benaderingen kunnen effectief zijn bij het verlichten van pijn en ongemak, maar het is belangrijk dat mensen die hulp zoeken een behandelaar vinden wiens praktijk aansluit bij hun eigen persoonlijke voorkeuren als het gaat om behandelstrategieën en -filosofieën.

Spinale aanpassingen en pijnbestrijding

Spinale aanpassingen spelen een belangrijke rol in de behandelingen die zowel chiropractors als osteopaten bieden. Een chiropractor gebruikt meestal manipulaties van de wervelkolom om de pijn te verminderen, de beweging te vergroten en de functie van de aangetaste gewrichten te verbeteren. Een osteopaat gebruikt ook manipulatietechnieken, maar kan verder gaan met aanvullende werkzaamheden aan de weke delen, zoals massage of stretching.

De tabel hieronder vergelijkt enkele van de verschillen tussen deze twee beroepen als het gaat om de aanpak van problemen met de wervelkolom:

Chiropractor Gebruikt Osteopaat Mei Wat is het verschil? Manipulatie Vermindert pijn Verbetert mobiliteit Massage Stretching Manipulatie Osteopaat past meer manuele therapie technieken toe dan een chiropractor Medicatie op recept Geen voorschriften toegestaan Kan medicatie voorschrijven afhankelijk van de regelgeving van de staat[1] Osteopaten kunnen medicatie voorschrijven terwijl chiropractors dat niet kunnen Röntgenfoto’s/beeldvorming Over het algemeen zijn röntgenfoto’s/beeldvorming niet toegestaan Röntgenfoto’s kunnen worden besteld als ze dat nodig achten voor de diagnose2 Osteopaten hebben privileges om diagnostische tests zoals röntgenfoto’s of MRI’s te bestellen waar chiropractors over het algemeen geen toegang toe hebben.

Zoals uit deze vergelijking blijkt, is er een verschil tussen wat elke beroepsgroep doet bij de behandeling van problemen met de wervelkolom. Hoewel beide zich richten op het verminderen van pijn en het verbeteren van mobiliteit door middel van verschillende methoden, waaronder manipulaties van de wervelkolom, bieden osteopaten aanvullende therapieën aan, samen met geneesmiddelen op recept waar nodig. Dit bredere aanbod maakt hen beter geschikt voor de behandeling van complexe aandoeningen van de wervelkolom dan alleen chiropractische zorg. De overgang naar het volgende deel over de verschillende methoden voor het voorschrijven van behandelingen zal helpen om eventuele resterende vragen over hoe deze professionals aandoeningen aan de wervelkolom benaderen op te lossen.

[1]: https://www.osteopathic.org/inside-aoa/about/scope-of-practice/#:~:text=The+AOA%27s+Scope+of,(including+controlled+substances).&text=State+laws+regarding+prescribing +vary.

Verschillende methoden voor het voorschrijven van behandeling

Het lijkt misschien ironisch, maar ondanks hun overeenkomsten met betrekking tot aanpassingen van de wervelkolom en pijnbestrijding, is er een groot verschil tussen osteopaten en chiropractors als het gaat om het voorschrijven van behandelingen. Hier zijn de belangrijkste punten van verschil:

 1. Chiropractors kunnen voor sommige aandoeningen medicijnen voorschrijven, terwijl een osteopaat dat niet doet;
 2. Een chiropractor werkt voornamelijk met aandoeningen van het bewegingsapparaat, terwijl bij een osteopathische behandeling ook organen worden gemanipuleerd;
 3. Een osteopaat heeft een aanvullende opleiding naast de standaard chiropractische graad die hem in staat stelt te werken op gebieden zoals viscerale manipulatie;
 4. Osteopathie richt zich ook meer op preventie dan chiropractie. Uiteindelijk zijn deze twee beroepen vergelijkbaar maar verschillend in hoe ze kwalen en verwondingen in het lichaam behandelen. Beide hebben voordelen die verlichting kunnen brengen bij chronische pijn of spanning uit verschillende bronnen, maar afhankelijk van het soort diagnose dat iemand krijgt, zal blijken welke therapie voor hem persoonlijk het meest geschikt is. We kijken nu naar de specifieke voordelen van osteopathische zorg en hoe deze unieke vorm van geneeskunde mensen kan helpen bij het vinden van langetermijnoplossingen voor hun gezondheidsproblemen.

Voordelen van osteopathische zorg

Osteopaten en chiropractors zijn gezondheidswerkers die zich richten op de diagnose, behandeling en preventie van aandoeningen van het bewegingsapparaat. Osteopathische artsen hebben een veel breder bereik dan chiropractors, omdat zij naast hun manuele therapietechnieken ook traditionele medische behandelingen kunnen toepassen, zoals medicijnen en operaties.

Osteopaten richten zich meer op preventieve zorg en minder op symptoomgerichte behandelingen dan chiropractors. Osteopathische artsen krijgen een extra opleiding aan een school voor osteopathie die hen onderricht geeft in hands-on manipulatieve therapieën die hen helpen bij de diagnose en behandeling van neuromusculoskeletale aandoeningen. Deze aanvullende opleiding omvat gewoonlijk cursussen in anatomie, fysiologie, pathologie, neurologie, fysieke beoordelingsvaardigheden, biomechanica en patiëntenmanagement.

Focus Chiropractor Osteopaat Diagnose & Behandeling Symptoomgestuurde behandelingen Preventie & Hands-On Manipulatieve therapieën Opleiding Extra training van School of Osteopathy

De verschillen tussen een osteopaat en een chiropractor zijn belangrijk omdat ze duidelijk maken hoe elke beroepsbeoefenaar de gezondheidszorg anders benadert op basis van zijn opleiding en specifieke expertise. Het is gunstig voor patiënten die op zoek zijn naar pijnverlichting of preventieve zorg op lange termijn om dit onderscheid te begrijpen, zodat ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen over hun zorgbehoeften.

Voordelen van Chiropractie

De wereld van de gezondheidszorg is een uitgestrekt landschap, met veel verschillende soorten behandelingen. Osteopathie en chiropractie zijn twee van die praktijken die al eeuwenlang worden gebruikt om mensen te helpen duurzame pijnverlichting te bereiken. Hoewel er overeenkomsten zijn tussen de twee, verschillen ze ook op belangrijke punten, waarmee rekening moet worden gehouden wanneer men overweegt welke behandelingsoptie het meest geschikt is voor iemands behoeften.

Chiropractie richt zich op manipulatie van de wervelkolom als primaire vorm van therapie — hierbij worden gewrichten en zachte weefsels handmatig aangepast of gemobiliseerd door gecontroleerde kracht uit te oefenen om de pijn te verminderen en de mobiliteit te verbeteren. Een chiropractor zal naast zijn aanpassingen vaak andere modaliteiten aanbieden, waaronder fysiotherapeutische oefeningen en leefstijladviezen, om langdurige resultaten te verkrijgen. Dit type holistische benadering kan zeer gunstig zijn voor mensen met nek-, rug-, gewrichts- en spierproblemen veroorzaakt door stress of letsel. Het is ook aangetoond dat het helpt bij de behandeling van hoofdpijn, migraine en ischias als gevolg van een verkeerde uitlijning van de wervelkolom of spierspanning eromheen.

Osteopathische geneeskunde daarentegen hanteert een meer praktijkgerichte aanpak met massagetechnieken en rek- en strekoefeningen om structurele onevenwichtigheden in het hele lichaam aan te pakken – niet alleen de wervelkolom – en bevordert zo een betere algemene gezondheid door een betere doorbloeding en lymfedrainage. Osteopaten richten zich meer op preventieve zorg dan op het behandelen van bestaande aandoeningen, waardoor ze ideaal zijn voor iedereen die op zoek is naar een allesomvattende oplossing voor zowel fysieke als mentale aandoeningen. Van pijnverlichting bij letsel aan het bewegingsapparaat tot herstel van het evenwicht in het hele lichaam, zowel chiropractors als osteopaten kunnen enorme voordelen bieden, afhankelijk van welke specifieke aandoening behandeld moet worden.

Welke aandoeningen kunnen worden behandeld?

Osteopaten en chiropractors hebben overeenkomsten in hun benadering van de behandeling van een verscheidenheid aan aandoeningen. Beide zijn gericht op het verbeteren van het functioneren van het lichaam, het verminderen van pijn en het herstellen van normale bewegingspatronen. In het algemeen gebruiken osteopaten meer zachte technieken zoals massage van zachte weefsels, gewrichtsmanipulatie, rekoefeningen en houdingsadvies om problemen met het bewegingsapparaat te behandelen. Een chiropractor richt zich op het manipuleren van gewrichten in de wervelkolom en ledematen met behulp van snelle duwbewegingen die krakende of knallende geluiden kunnen produceren.

Veel voorkomende aandoeningen die beide behandelaars behandelen zijn:

 • Rugpijn
 • Nekpijn
 • hoofdpijn
 • Spierspanning/spanning
 • Ischias Beide praktijken kunnen ook worden gebruikt voor behandeling om stressniveaus te verminderen, prestaties bij sportactiviteiten te verbeteren, flexibiliteit en mobiliteit te vergroten, kernspieren te versterken en artritisgerelateerde symptomen te verlichten. Het belangrijkste verschil tussen deze twee behandelingen is dat een osteopaat bij het stellen van een diagnose niet alleen rekening houdt met de fysieke componenten, maar ook met de emotionele aspecten. Hoewel er enige overlapping kan zijn in termen van wat elke behandelaar doet, is het belangrijk te erkennen dat ze verschillende behandelingen aanbieden, afhankelijk van uw specifieke behoeften. De overgang van dit deel over “aandoeningen die door beide behandelaars worden behandeld” naar een deel waarin de veiligheidsoverwegingen voor beide praktijken worden besproken, geeft meer inzicht in de verschillen tussen beide praktijken.

Veiligheidsoverwegingen voor beide praktijken

Zoals het gezegde luidt: “voorkomen is beter dan genezen”. Dit geldt in het bijzonder voor zowel osteopathie als chiropractie. Beide disciplines zijn gericht op verlichting van pijn en herstel van blessures, maar ook op het behoud van de algehele gezondheid door gewrichten en spieren in balans te houden.

Chiropractors zijn meer gericht op manipulatie van de wervelkolom, terwijl osteopaten een bredere aanpak hanteren die massagetherapie, rekoefeningen, begeleiding en advies over levensstijl kan omvatten. Osteopathische medische studenten studeren onder Dr. Andrew Taylor Still die zijn eigen systeem van holistische geneeskunde creëerde, gebaseerd op anatomie en fysiologie als alternatieve geneesmiddelen in plaats van traditionele behandelingen van chirurgie of medicijnen.

Behandeling Osteopathie Chiropractische zorg Focus Gewrichten/spieren Manipulatietechnieken Massage / Stretching Oefeningen / Counseling/ Leefstijladvies Aanpassing van de wervelkolom & Mobilisatie / Zachte weefseltherapie / Revalidatie Oefeningen / Elektrische spierstimulaties.

Beide praktijken zijn veilig gebleken wanneer ze worden uitgevoerd door gekwalificeerde beoefenaars; het is echter altijd het beste om uw arts te raadplegen voordat u enige vorm van alternatieve behandeling toepast. Er zijn bepaalde aandoeningen die niet geschikt zijn voor beide praktijken, dus zorg ervoor dat u nauwkeurige informatie geeft over uw symptomen voordat u met de behandeling begint. Met de juiste diagnose kunnen patiënten veel baat hebben bij deze therapieën, omdat ze niet invasief zijn en verlichting bieden bij chronische pijn.

Hoe lang duurt een behandeling?

De duur van chiropractische en osteopathische behandelingen hangt af van de behoeften van de patiënt. In het algemeen kan een behandeling variëren van één sessie tot enkele maanden. In de meeste gevallen is het zo dat hoe langer een behandeling duurt, hoe beter deze is voor het oplossen van gezondheidsproblemen met gewrichten en spieren die pijn of ongemak veroorzaken.

Chiropractische zorg omvat meestal manipulatie van de wervelkolom en andere vormen van fysiotherapie om de functie in de getroffen gebieden te verbeteren. Osteopathische artsen gebruiken vaak vergelijkbare technieken, maar houden ook rekening met levensstijlfactoren zoals voeding en lichaamsbeweging die kunnen bijdragen aan het algehele welzijn. Bovendien kunnen zij medicijnen voorschrijven als hun beoordeling dat noodzakelijk maakt.

De tijd die nodig is voor elk type behandeling wordt bepaald op basis van individuele beoordelingen en verschilt sterk per patiënt. Uiteindelijk zijn zowel osteopaten als chiropractors toegewijd aan het helpen behandelen van aandoeningen van het bewegingsapparaat om de kwaliteit van leven te maximaliseren.

Kosten van osteopathie en chiropractie

Het vergelijken van de kosten van osteopathie en chiropractie is als het vergelijken van appels met peren. Elke vorm van behandeling heeft zijn eigen unieke voordelen, waardoor het moeilijk is te bepalen welke het meest kosteneffectief is. Osteopaten richten zich op het herstellen van het evenwicht in het lichaam door de bloedstroom te verhogen, terwijl chiropractors gespecialiseerd zijn in het behandelen van problemen met het bewegingsapparaat door middel van manipulatie van de wervelkolom. Beide disciplines hebben verschillende tarieven voor hun diensten, afhankelijk van factoren als locatie, gebruikte technieken en duur van de behandeling.

In het algemeen zijn chiropractische behandelingen duurder dan osteopathische, vanwege de extra vaardigheden en apparatuur die nodig zijn voor het uitvoeren van spinale manipulaties. Aan de andere kant vereist de aanpak van een osteopaat minder bezoeken of minder intensieve sessies dan die van een chiropractor. Uiteindelijk hangt de keuze tussen deze twee therapievormen af van de individuele behoeften en voorkeuren. Daarom kan advies inwinnen bij beide behandelaars helpen de opties te beperken voordat u zich vastlegt op een specifiek behandelplan.

Wanneer zoek je hulp bij een osteopaat of chiropractor?

Wanneer je overweegt wanneer je hulp zoekt bij een chiropractor of een osteopaat, is het belangrijk om na te denken over het soort behandeling dat ze beiden aanbieden. Osteopathie werd in het midden van de negentiende eeuw opgericht door Andrew Taylor Still, die geloofde dat het lichaam een zelfgenezend vermogen had en behandeld kon worden met manuele therapie. De chiropractie daarentegen ontstond meer recent in 1895, toen Daniel David Palmer zijn eigen methode ontwikkelde om aandoeningen van de wervelkolom te behandelen door manipulatie van gewrichten. Deze twee benaderingen vertonen overeenkomsten, zoals de focus op pijn in het bewegingsapparaat, maar hebben ook enkele verschillen. Osteopathische behandelingen omvatten zachte manipulatie van spieren en bindweefsel, terwijl chiropractie zich specifiek richt op manipulatie van gewrichten om de mobiliteit te herstellen en pijn te verminderen. Bovendien kunnen osteopathische artsen advies geven over veranderingen in levensstijl en voedingssupplementen, terwijl chiropractors zich eerder richten op specifieke manipulaties dan op algemeen gezondheidsadvies. Uiteindelijk moeten individuen beslissen of ze osteopathie versus chiropractor willen, gebaseerd op hun individuele behoeften en voorkeuren.

Vaak gestelde vragen

Worden osteopaten en chiropractors gedekt door mijn ziekteverzekering?

De vraag of osteopaten en chiropractors door de ziektekostenverzekering worden gedekt is een veel voorkomende. Veel verzekeringen dekken de diensten van beide beroepen, maar er kunnen regionale verschillen in dekking zijn. Bovendien kunnen sommige individuele polissen geen van beide beroepen dekken of de dekking beperken tot bepaalde behandelingen. Het is belangrijk dat patiënten hun polissen zorgvuldig doornemen voordat ze zich laten behandelen door een osteopaat of chiropractor.

Het is ook essentieel om het verschil tussen deze twee beroepen te begrijpen bij het overwegen van behandelingsopties. Osteopathie richt zich op de behandeling van fysieke aandoeningen door middel van manipulatie van spieren en gewrichten en advies over levensstijl; terwijl chiropractie grotendeels is gebaseerd op het manipuleren van de wervelkolom om pijn te verminderen en de mobiliteit in het hele lichaam te verbeteren. Uiteindelijk hangt het van de behoeften en voorkeuren van elke patiënt af welke behandelaar hij kiest.

Zijn er risico’s verbonden aan osteopathische en chiropractische zorg?

Het gezegde luidt: “voorkomen is beter dan genezen”. Alvorens een osteopathische of chiropractische behandeling voor eender welke aandoening te overwegen, is het belangrijk om de mogelijke risico’s van deze ingrepen te begrijpen. In dit artikel zullen we enkele van de mogelijke risico’s van beide behandelingen bespreken.

Een van de belangrijkste punten bij het overwegen van osteopathische of chiropractische zorg is dat er geen garanties op succes zijn. Bij osteopathie en chiropractie worden botten, spieren, gewrichten en andere weefsels gemanipuleerd om de pijn te verlichten en de mobiliteit te verbeteren – maar zoals bij alle behandelingen zijn er bepaalde inherente risico’s aan verbonden. Er kunnen bijwerkingen op korte termijn zijn, zoals tijdelijke pijn op de plaats waar de manipulatie heeft plaatsgevonden; bijwerkingen op lange termijn kunnen instabiliteit van de gewrichten zijn als gevolg van een onjuiste uitlijning. Het is ook vermeldenswaard dat in zeldzame gevallen de onderliggende medische aandoeningen van een patiënt ertoe kunnen leiden dat hij helemaal niet in aanmerking komt voor deze therapieën.

Naast de fysieke veiligheid is het belangrijk om na te gaan of de osteopaat of chiropractor die u kiest wel voldoende gekwalificeerd en ervaren is voor uw behoeften: als ze onervaren of onvoldoende opgeleid zijn, kan dit leiden tot verder letsel in plaats van verlichting van het ongemak. Daarom is het verstandig om grondig onderzoek te doen voordat u een afspraak boekt, zodat u zich op uw gemak voelt bij de vaardigheden van de behandelaar voordat u met de behandeling begint.

Wat is het succespercentage van osteopathische en chiropractische behandelingen?

Deze H2 onderzoekt het succespercentage van osteopathische en chiropractische behandelingen. In het algemeen zijn deze twee benaderingen voor de behandeling van musculoskeletale problemen zeer veilig en effectief. De tevredenheid van degenen die zowel door een osteopaat als door een chiropractor worden behandeld, is groot. Er kunnen echter wel risico’s verbonden zijn aan beide benaderingen als men tijdens het behandelingsproces niet de juiste zorgvuldigheid in acht neemt.

In het algemeen variëren de succespercentages voor zowel osteopathie als chiropractie, afhankelijk van verschillende factoren zoals:

 • Het type blessure of aandoening dat wordt behandeld
 • Hoe lang het al bestaat
 • De ernst van het probleem
 • Of er eerder andere behandelingen zijn geprobeerd
 • De algemene fysieke gezondheid van de behandelde persoon

Het is belangrijk op te merken dat onderzoek naar dit onderwerp aangeeft dat succesvolle resultaten vaker voorkomen wanneer patiënten de instructies van hun arts volgen, zich houden aan de aanbevolen veranderingen in levensstijl, deelnemen aan regelmatige lichaamsbeweging en goede houdingsgewoonten hebben. Bovendien zijn er aanwijzingen dat het combineren van verschillende therapiemethoden de kans op betere resultaten kan vergroten. Door bijvoorbeeld manuele therapieën te combineren met fysiotherapeutische oefeningen of dieetaanpassingen kunnen de positieve resultaten die met traditionele methoden alleen worden bereikt, nog worden verbeterd.

Hoewel er geen eenduidig antwoord is op de vraag hoe succesvol een bepaalde vorm van behandeling zal zijn, omdat elk geval op zijn eigen manier uniek is, melden veel mensen dat ze zich tevreden voelen na het ondergaan van osteopathische en/of chiropractische zorg – wat bevestigt dat deze vormen van behandeling veelbelovende resultaten bieden als ze op de juiste manier worden toegepast door gekwalificeerde professionals.

Zijn er langetermijneffecten van osteopathische en chiropractische zorg?

Satire wordt vaak gebruikt om de verschillen tussen twee dingen te benadrukken. Als het gaat om osteopathie en chiropractie, zijn er enkele overeenkomsten maar ook veel duidelijke verschillen: -Osteopaten richten zich op een holistische benadering van de behandeling van patiënten, terwijl chiropractors meer nadruk leggen op manipulatie van de wervelkolom; -Chiropractors kunnen bepaalde aanpassingen uitvoeren die osteopaten niet kunnen, zoals nek- en rugmanipulaties; -Osteopaten gebruiken meestal medicijnen of andere vormen van therapie naast manuele technieken, terwijl chiropractors voornamelijk alleen fysieke methoden gebruiken; -De opleiding die nodig is voor elk vakgebied verschilt aanzienlijk, waarbij chiropractors ten minste vier jaar studie nodig hebben gevolgd door vier jaar postdoctorale studie (met klinische ervaring), terwijl osteopaten slechts vier jaar opleiding nodig hebben zonder aanvullende klinische ervaring; – Ten slotte verschillen hun respectievelijke behandelingsbenaderingen sterk – osteopathische geneeskunde gebruikt een verscheidenheid aan praktische technieken die ontworpen zijn om het evenwicht te herstellen in het hele bewegingsapparaat van het lichaam, terwijl chiropractische zorg zich voornamelijk richt op het manipuleren van gewrichten om pijn te verlichten.

Hoe zit het met de effecten op lange termijn? Studies tonen aan dat zowel osteopathische als chiropractische behandelingen positieve resultaten opleveren in termen van verlichting van symptomen en verbetering van de algemene gezondheidstoestand. Het bewijs voor blijvende effecten is echter niet eenduidig. Terwijl sommige studies suggereren dat regelmatige bezoeken ertoe kunnen bijdragen dat de patiënt na verloop van tijd beter blijft functioneren, hebben andere dit effect niet gevonden. Bovendien zijn mogelijke bijwerkingen van beide behandelingen zeldzaam, maar mogelijk. Het is belangrijk dat patiënten die dit soort therapieën overwegen, deze grondig met hun arts bespreken voordat zij met de behandeling beginnen, om de veiligheid te waarborgen en de effectiviteit op langere termijn te maximaliseren.

Is er een verschil tussen osteopaten en chiropractors bij de behandeling van specifieke aandoeningen?

Bij de behandeling van specifieke aandoeningen is er een verschil tussen osteopaten en chiropractors. Osteopathische behandeling richt zich op het hele lichaam en behandelt fysieke, psychologische, emotionele en spirituele aspecten van de gezondheid, terwijl chiropractische zorg zich voornamelijk bezighoudt met problemen aan het bewegingsapparaat, zoals rugpijn of overbelasting van de nek. Om te begrijpen hoe zij verschillen in de behandeling van bepaalde kwalen, is het belangrijk rekening te houden met verschillende factoren:

 1. De technieken die elke behandelaar gebruikt;
 2. Hun opleiding en ervaring;
 3. Specifieke behandelingen die voor bepaalde aandoeningen kunnen worden aanbevolen.

Osteopaten zijn opgeleid in manuele manipulatietechnieken waarbij gewrichten worden gerekt en gemobiliseerd, zachte weefsels worden bewerkt en diverse andere therapieën worden toegepast, waaronder acupunctuur, massagetherapie en het voorschrijven van oefeningen. Anderzijds gebruiken chiropractors aanpassingen aan de wervelkolom om gewrichtsdisfunctie te behandelen, die meestal gepaard gaat met lage rugpijn en hoofdpijn als gevolg van een verkeerde afstelling van de wervelkolom. Zij gebruiken ook gespecialiseerde instrumenten zoals ultrasone machines om de zenuwfunctie te verbeteren. Beide behandelaars hebben een uitgebreide opleiding in anatomie en fysiologie, maar hun aanpak van de behandeling varieert, afhankelijk van de behoeften van de individuele patiënt. Een osteopaat zal bijvoorbeeld vaak veranderingen in levensstijl aanbevelen in combinatie met zachte oefeningen, terwijl een chiropractor zich uitsluitend richt op het aanpassen van de wervelkolom om eventuele afwijkingen die ongemak of pijn veroorzaken te corrigeren. Daarnaast kunnen beide beroepsgroepen patiënten zo nodig doorverwijzen naar medische specialisten voor een nadere diagnose of advies over medicatiemogelijkheden voor de behandeling op lange termijn van chronische ziekten zoals artritis of fibromyalgie. Uiteindelijk zal inzicht in de verschillen tussen osteopathische en chiropractische zorg bij de behandeling van specifieke aandoeningen ertoe bijdragen dat u de meest geschikte vorm van behandeling krijgt, afgestemd op uw eigen unieke behoeften.

Conclusie

Het verschil tussen osteopaten en chiropractors is een belangrijke factor bij het kiezen van de juiste zorgverlener. Osteopathische zorg richt zich op het genezen van het lichaam met manipulatieve technieken, terwijl chiropractische behandeling kijkt naar hoe de wervelkolom kan worden aangepast om de algehele gezondheid te verbeteren. Beide praktijken gebruiken behandelingen die niet-invasief zijn, hoewel ze verschillen in hun aanpak en doelstellingen.

Wanneer u overweegt welke optie voor u het beste is, is het essentieel om na te denken over uw individuele behoeften en voorkeuren. Het veiligheidsprofiel van zowel osteopathie als chiropractie is hoog, hoewel er aan elke vorm van behandeling enkele risico’s verbonden kunnen zijn, afhankelijk van iemands aandoening of medische voorgeschiedenis. Bovendien suggereert onderzoek dat deze therapieën een goed succespercentage hebben voor veel aandoeningen, maar de resultaten variëren van persoon tot persoon.

Uiteindelijk hangt de keuze voor een osteopaat of een chiropractor af van het soort verlichting dat je zoekt en het soort advies dat je van een zorgverlener nodig hebt. Of u nu op zoek bent naar fysieke afstemming of emotioneel evenwicht, inzicht in de verschillen tussen deze twee vormen van therapie kan u helpen bij het maken van een weloverwogen keuze voor uw gezondheidszorg.