Betere Prestaties- Behandeling van Rugpijn voor Atleten

Behandeling van Rugpijn voor Atleten

Pijn is geen lolletje voor een atleet.  Het zorgt niet alleen voor verminderde prestaties, het kan er zelfs voor zorgen dat je überhaupt niet meer buitenkomt en geen plezier meer beleeft aan de sport waar je zo van houdt. We zijn al lange tijd voorstander van de holistische aanpak inzake gezondheid, en hebben al eerder geschreven over de voordelen van chiropractische zorg. Het is niet alleen de meest kostenbesparende en doeltreffende methode van herstel van blessures, het verbetert ook je algemeen atletisch vermogen. We willen de ins en outs van een bepaalde studie onder je aandacht brengen, en dan in het bijzonder de behandelingsmogelijkheden van lage rugpijn (spit) van atleten.

In deze specifieke studie was men op zoek naar de meest effectieve behandelingsmogelijkheid voor atleten die last hebben van rugpijn. De onderzoekers hebben de resultaten van de onderstaande algemene behandelingen onderzocht (klik voor een lange lijst):

 • De toepassing van warmte/koude
 • Ultrasound- en laserbehandelingen
 • Elektrische zenuwstimulatie
 • Rug/lumbale ondersteuning
 • Acupunctuur
 • Massage
 • Oefentherapie
 • Fysieke therapie
 • Steroïde en non-steroïde ontstekingsremmende medicijnen
 • Spierverslappers
 • Opioïden
 • Antidepressiva
 • Injectietherapie
 • Chiropraxie

De resultaten waren niet verrassend (voor ons zeker niet!). Chiropractische correcties van de ruggengraat toonden het meest significante voordeel en hadden het minste risico op bijwerkingen. Andere goede behandelmethoden op het gebied van doelmatigheid waren de toepassing van externe warmte, skelet spierverslappers, en non-steroïde ontstekingsremmende medicijnen.

We zeggen het al lange tijd, de risico’s bij niet-invasieve chiropractische zorg zijn laag, en de voordelen zijn hoog. Ben je een atleet die last heeft van rugpijn en een blessure wilt voorkomen, of wil je gewoon je prestaties verhogen? Neem dan contact op met een chiropractor in de buurt en voel je optimale zelf!

Compete Better- Back Pain Treatment for Athletes

Athletes and Back Pain Chiropractic

Back Pain Treatment for Athletes

Pain is no joke for an athlete. Not only can it hinder your performance, it can altogether prevent you from getting out there and enjoying the sports you love. We’ve long been a proponent of a holistic approach to health and have written before about the benefits of chiropractic care as not only the most cost and time-effective method of healing injuries, but an important approach to preventing injury and improving your athleticism overall. We’d like to highlight the ins and outs of one study in particular concerning treatment options for lower back pain (lumbago) for athletes in particular.

This particular study sought to determine the most effective treatment option for athletes suffering from back pain. The researchers assessed the results of the following common treatments (strap in for a long list):

 • Application of Heat/Cold
 • Ultrasound and Laser Treatments
 • Electrical Nerve Stimulation
 • Back Braces/Lumbar Support
 • Acupuncture
 • Massage
 • Exercise Therapy
 • Physical Therapy
 • Steroid and non-steroid anti-inflammatory Medications
 • Muscle Relaxants
 • Opioids
 • Anti-depressants
 • Injection therapy
 • Chiropractic

The results were unsurprising (to us at least!). Chiropractic spinal adjustments showed the most significant benefit and had the lowest risk of side effects. Runners up in the efficacy department was the application of external heat, skeletal muscle relaxants, and non-steroid anti-inflammatory medication.

We’ve long said it. The risks are low, and the benefits are high for non-invasive chiropractic care. If you’re an athlete that’s suffering from back pain, wants to prevent injury, or simply wants to maximize your performance, get in touch with a local chiropractor and feel be the best you!

Chiropractie en zorgkosten

Hoe Chiropractie verminderd zorgkosten

Er is een onderzoek gedaan in 2004 door de “Archives of Internal Medicine” in de Verenigde Staten waaruit blijkt dat mensen die chiropractie in hun gezondheidsplannen hebben minder geld aan gezondheidszorg besteden.

In het onderzoek werden de gegevens van 700.000 mensen met chiropractie en 1.000.000 mensen zonder chiropractie in hun gezondheidsplannen bijgehouden. Uit de resultaten blijkt dat de kosten van degenen met chiropractie een degelijk bedrag lager was dan degenen zonder. Het verschil was ruim $200 per jaar.

 

Chiropractie en zorgkosten

Hoe komt het dat degenen met extra aanvullingen in hun zorgpakket toch goedkoper uit kunnen komen dan diegenen die dat niet hebben? Dit komt omdat er veel mensen zijn met problemen die makkelijk verholpen kunnen worden door chiropractie. Dit zijn dan bijvoorbeeld mensen met lichte rugklachten, of last hebben van hun nek. Deze problemen kunnen goedkoper en efficiënter worden opgelost door een chiropractor. Door de zorg van een chiropractor worden er veel kosten bespaard op bijvoorbeeld de volgende dingen; Het aantal MRI-scans die vereist zijn werden verminderd, het aantal röntgenfoto’s die genomen moesten worden was ook veel lager en nog veel meer. Dit zijn allemaal extra kosten die werden verholpen door chiropractie.

Het onderzoek vergeleek de kosten van degenen met en zonder de chiropractie en daaruit bleek dat:

 • Chiropractie verminderde de kosten van het genezen van rugpijn met 28%
 • Chiropractie verminderde het aantal patiënten met rugklachten die opgenomen moesten worden met 41%
 • Chiropractie verminderde het aantal rugoperaties die gedaan moesten worden met 32%
 • Chiropractie verminderde de kosten voor scans zoals röntgenfoto’s of MRI’s met 37%

Jaarlijks wordt er in de VS meer dan $300 miljard uitgegeven aan het genezen van rug- en nekklachten. Vaak worden mensen met kleine klachten al doorgestuurd naar een huisarts of chirurg voor medicatie of een operatie. Dit kost buitengewoon veel geld terwijl het probleem vaak niet zo ernstig is. Het kan vaak worden opgelost door een aantal bezoeken aan de chiropractor.

Volgens een ander studie gedaan door het “Mercatus center” in het George Mason University zijn er wetten die het werk van chiropractoren moeilijker maken. De chiropractoren mogen bijvoorbeeld een aantal handelingen niet uitvoeren zonder eerst toestemming te krijgen van de huisarts of dokter. Hierdoor verliezen mensen vertrouwen in de chiropractor en zullen ze minder snel in behandeling gaan bij hun. Nadat er een wetswijziging was geweest om het aantal handelingen van de chiropractoren uit te breiden zonder dat ze de toestemming moesten krijgen van een arts kregen de patiënten veel meer vertrouwen in een chiropractor.

Hier is een video waarin wordt uitgelegd waarom een chiropractor een goedkoop en efficiënt alternatief is voor een bezoek aan de huisarts of dokter. Een bezoek aan een chiropractor is volkomen veilig en het kan de juiste en snelste oplossing zijn voor uw klachten.